KAGOSHIMA SHI Yakitori Restaurant list

yakitorikizoku・tenshou
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
4.6
kushiyakitoritokoromotonori
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0871 Japan
4.5
yakitorinotatsumiya
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
4.2
tenmonkan taishuuyakitori itadaki
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
4.1
sengokuyakitori shingen murasakiharamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0082 Japan
3.9
marumangansoyakitori
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
3.8
torishouguntenmonkanmise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
3.7
yakitorinotorigen
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
3.5
izakayadenden
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
3.4
sengokuyakitori shingen nakayamamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0108 Japan
3.1
yakitorinonishiyakounantoorimise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0053 Japan
3.1
izakaya jun(runrun)
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
3.0
izakayayu5goumise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
2.8
yakitoridaikichi kishabamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0054 Japan
2.0
yakitorinonishiyadorufinpo^tomise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0814 Japan
1.0
izakayapenginmura
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0114 Japan
-
yakitoriizakaya satsuhana
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0066 Japan
-
shingen(yakitori)wadamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0143 Japan
-
torikichi
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0073 Japan
-
yakitori hanzou kishabamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 108-0074 Japan
-
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >